Contactează-ne


Interzicem în mod special terțelor părți să utilizeze datele de contact pentru a trimite mesaje publicitare și materiale informative care nu sunt acceptate în prealabil de către noi. Operatorii acestui site își rezervă dreptul de a apela la demersuri legale, în cazul publicității nesolicitate, spre exemplu via spam-urilor pe e-mail.

Surse: http://www.e-recht24.de,


Exonerare de răspundere:

Avertisment de conținut

Conținutul site-ului nostru a fost creat cu o deosebită atenție. Cu toate acestea, nu putem garanta că el este întotdeauna corect, complet sau actualizat. În calitate de furnizori de servicii, noi suntem responsabili de conținutul paginilor noastre web, în concordanță cu legile în vigoare. Totuși, nu suntem obligați să monitorizăm informațiile transferate sau salvate pe serverele noastre de către vizitatorii site-ului sau de a căuta circumstanțe care să indice activități ilegale. Obligațiile de a șterge sau de a bloca utilizarea informațiilor rămân prin prezenta neafectate. Răspundem în această privință numai din momentul în care ni se aduce la cunoștință o încălcare concretă. Odată semnalate încălcările relevante, vom înlătura prompt respectivul conținut.

Exonerare de răspundere

Oferta noastră conține legături externe către site-uri terțe părți asupra căror conținuturi nu avem nici un fel de înfluență. Se exclude orice responsabilitate pentru conținuturile străine. Furnizorul sau operatorul respectivelor legături externe sunt întotdeauna responsabili de conținutul site-urilor lor. Legăturile externe propuse au fost verificate la momentul în care link-ul a fost creat și nici un conținut ilegal nu a fost sesizat la acea vreme. Fără o dovadă concretă a unei încălcări, monitorizarea permanentă a conținuturilor legăturilor externe nu este justificată. Odată făcute cunoscute aceste încălcări, ne vom ocupa să eliminăm astfel de legături externe.

Drepturi de autor

Conținutul și activitățile de pe acest site, create de operatorul site-ului, se supun legilor germane ale dreptului de autor. Duplicarea, adaptarea, distribuția și orice altă modalitate de utilizare în afara limitelor dreptului de autor necesită acordul scris al autorului sau creatorului respectiv. Descărcarea și copierea acestui site sunt autorizate numai pentru utilizarea personală, non-comercială. În măsura în care conținutul acestui acest site nu a fost creat de către operatorul site-ului, drepturile terțelor părți vor fi luate în considerare. În cazurile particulare, conținutul terței părți va fi tratat ca atare. În cazul observării unei încălcări ale drepturilor de autor, sunteți rugați să faceți o sesizare. Odată înregistrată sesizarea, ne vom ocupa de eliminarea prompta a conținutului respectiv.